Koulutus

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkintoon

Ammatillisiin tutkinnon osiin koulutusta jatkuvalla haulla. Aloitus 2-4 kertaa vuodessa. Koulutuksen kesto on 17-19 kk.

Koulutuksemme ei kuulu yhteisvalintaan, vaan oppilaitokseen haetaan suoraan. Vuonna 2018 koulutuksen aloitukset ovat tammikuussa, maaliskuussa ja elokuussa. Opiskelijavalinta tapahtuu koulu- ja työtodistusten sekä haastattelun perusteella.

Hakupolku

1) Tilaa koulutusesite oheisesta linkistä tai laittamalla sähköpostia: info(at)oulunkosmetologikoulu.fi.

2A) Täytä koulutusesitteen mukana saamasi hakukaavake ja lähetä se postitse tai pdf-tallenteena koulun sähköpostiin info(at)oulunkosmetologikoulu.fi. Liitä kirjeeseen tai sähköpostiisi kopiot uusimmista opinto- ja työtodistuksista ja terveystodistuksesta.

2B) Hae koulutukseen täyttämällä ja lähettämällä oheinen sähköinen hakulomake. Jos jätät hakemuksen nettilomakkeella, esitä pyydetyt todistukset haastattelussa.

3) Kanssasi sovitaan haastatteluaika ja siihen lähetetään erillinen kutsu sähköpostiisi että kirjeenä.

4) Opiskelijavalinnasta lähetetään sinulle tieto sähköpostiisi että kirjeenä haastattelun jälkeen annetun aikataulun mukaisesti.

Koulutuksen toteutus

12.3.2018 alkava koulutuksemme aloitetaan nykyisten tutkinnon perusteiden mukaisesti ja opiskelijat siirtyvät suorittamaan opintoja uusien Opetushallituksen Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon perusteiden mukaisesti 1.8.2018 lähtien. Koulutuksemme tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillista kehitystä siten, että hänellä on koulutuksen jälkeen alan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet työskennellä kauneudenhoitoalan työtehtävissä arvostaen ammattiaan ja kehittäen ammatillista osaamistaan valmistumisen jälkeenkin.

Koulutuksemme painottuu kosmetologin/kosmetiikkaneuvojan ammatillisiin tutkinnon osiin. Koulutuksen toteutussuunnitelma sisältää teoriaopintoja, vertaisharjoittelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista oppilaitoksen omassa asiakashoitolassa. Opiskelu on toiminnallista eli koulutuksen keskeinen opetusmenetelmä on asiakaspalvelu hoitolassamme, jossa hankittua tieto-taitoa sovelletaan aidoissa asiakaspalvelutilanteissa.

Kustannukset

Koulutuksen normaalihinta on 3600€ (sis. alv 24%).

 Poikkeuksellisesti maaliskuussa ja elokuussa 2018 alkavien pilottikoulutuksien hinta on -50% eli 1800€

Opetushallitus valmistelee 1.8.2018 voimaan tulevia Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon perusteita. Valmistelu on luonnosvaiheessa, joten tutkinnon muodostumista ei ole vielä vahvistettu. Maaliskuussa alkava koulutuksemme aloitetaan nykyisten perusteiden mukaisesti, mutta opiskelijat siirtyvät suorittamaan opintoja uusien perusteiden mukaisesti 1.8.2018 jälkeen.

Edullisemmalla hinnalla kompensoimme sitä, että tarjoamamme koulutuksen sisältö voi muuttua eikä pituus ole vielä varmistunut meistä riippumattomista syistä.

Koulutusmaksu kattaa kaiken toteutussuunnitelman mukaisen opetuksen.

Työvaatetus, omat instrumentit ja siveltimet kuuluvat opiskelijan omiin kustannuksiin (kustannusarvio n. 400€) ja jäävät opiskelijan omaan käyttöön koulutuksen päätyttyä.

Opintoetuudet

Opiskelijamme ovat oikeutettuja Kelan opintotukeen (opintoraha, valtion takaama opintolaina).

Lisätietoja: www.kela.fi/opintotuki. Opintotukeen aikaisemmin sisältynyt asumislisä on muuttunut 1.8.2017 yleiseksi asumistueksi.

Opiskelumme on päätoimista, joten työttömien on mahdollista opiskella omaehtoisessa koulutuksessa työttömyysetuudella (http://toimistot.te-palvelut.fi/omaehtoinen-opiskelu-tyottomyysetuudella). Opiskelun tukemisesta päättää työ- ja elinkeinotoimisto.

Muut etuudet:

Opiskelijaterveydenhuolto, alennus VR:n matkoihin, Oulun kaupungin paikallisliikenteen opiskelija-alennuslippu.

F