Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Ammatillinen koulutus uudistuu hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2018 aikana. Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan ammatilliseen koulutukseen liittyvää lainsäädäntöä sekä ammatillisen tutkinnon perusteita. Uudistukset ovat valtakunnallisia ja kaikkia ammatillisia aloja ja koulutuksen järjestäjiä koskevia.

Opetushallitus valmistelee 1.8.2018 voimaan tulevia Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon perusteita. Valmistelu on luonnosvaiheessa, joten tutkinnon muodostumista ei ole vielä vahvistettu. Maaliskuussa (12.3.18) alkava koulutuksemme aloitetaan nykyisten perusteiden mukaisesti, mutta opiskelijat siirtyvät suorittamaan opintoja uusien perusteiden mukaisesti 1.8.2018 jälkeen.

F