Tietosuojaselosteemme kuvaa, miten ja miksi Oulun Kosmetologikoulu Hoitola Oy kerää, käsittelee ja säilyttää asiakastietoja henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

REKISTERIN PITÄJÄ
Oulun Kosmetologikoulu Hoitola Oy
Y-tunnus: 0912914-2
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Kirkkokatu 10 A, 90100 OULU
info@oulunkosmetologikoulu.fi

REKISTERÖIDYT
Oulun Kosmetologikoulu Hoitola Oy:n asiakkaat alla mainituissa käyttötarkoituksissa.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella (esim. uutiskirjeen tilaaminen, ajanvaraustietojen antaminen, laskutusasiakkuus, kilpailuun/kyselyyn osallistuminen).

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS, TIETOLÄHTEET
Rekisteriä pidetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluistamme kertomiseen ja/tai kohdennettuun asiakasviestintään seuraavissa tarkoituksissa:

Kun tilaat uutiskirjeemme, talletamme sähköpostiosoitteesi uutiskirjeen lähettämistä varten. Muita sinua koskevia tietoja emme säilytä. Uutiskirjeen tilaajan sähköpostiosoitetta säilytetään niin kauan kuin tilaaja haluaa vastaanottaa uutiskirjeen. Uutiskirjeen tilaajien sähköpostiosoitteet on talletettu info@oulunkosmetologikoulu.fi – sähköpostin sisällä olevaan kansioon. Sähköpostiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan. Sähköpostiin ja sen sisältämiin tietoihin pääsee vain yrityksen työntekijä.

Kun tilaat lahjakorttimme lähetettäväksi sinulle, talletamme yhteystietosi (laskutus- ja maksutiedot) laskutusohjelmamme asiakasrekisteriin. Laskutusohjelman asiakasrekisteriin on pääsy vain yrityksen laskutusasioita hoitavalla. Muita tilaukseen liittyviä tietoja emme säilytä. Laskutusasioissa ulkoistamme henkilötietojen käsittelyä tilitoimistolle.

Jos osallistut järjestämäämme arvontaan tai asiakaskyselyyn, saatamme toteutustavasta riippuen kerätä yhteystietosi (nimi, sähköpostiosoite, osoite ja/tai puhelinnumero) mahdollisen palkinnon toimittamista varten. Arvontaan tai kyselyyn osallistuneiden tietoja säilytetään niin pitkään kuin se käsittelyperusteen kannalta on tarpeen.

Kun varaat hoitoajan puhelimitse tai sähköpostitse, varaukseen liitetään nimesi ja puhelinnumerosi. Tietoja käytetään ja säilytetään käyttötarkoituksen mukaisesti.

Hoidon yhteydessä tehty henkilökohtainen ihoanalyysi ja hoitosuunnitelma annetaan asiakkaalle hoidon päättyessä. Tietoja käytetään ja säilytetään vain palveluprosessin ajan asiakaslähtöisen hoidon suunnittelun pohjaksi. Poikkeuksena Mesoterapiassa käyvät asiakkaat, joiden hoitotiedot säilytetään hoitolan lukollisessa varastossa.

Vartalosarjahoidon ostajan sarjahoitokorttiin merkitään nimi, puhelinnumero sekä hoitokertojen päivämäärät seurantaa varten. Sarjahoitokorttia ei säilytetä sarjan päätyttyä.

Tietolähteet: asiakastiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään paperilomakkeen tai verkkolomakkeen kautta, puhelimitse tai sähköpostitse tai palvelutilanteen aikana. Rekisteröity voi antaa henkilötietonsa myös esim. kilpailun tai arvonnan yhteydessä.

Henkilötietojen suojaaminen
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen säilyttäminen
Tietojen säilyttämisaika ja -perusteet vaihtelevat sen mukaan, mikä on säilyttämisen käyttötarkoitus ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pitempään (esim. kirjanpitovelvoitteeseen liittyvät asiat).

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Sähköinen suoramarkkinointi ja yrityksen uutiskirjeen tilaaminen sekä yrityksen verkkosivujen kautta kerättyjen henkilötietojen tallentaminen suoramarkkinointia varten perustuu suostumukseen. Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme tiedot ja hän voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus tietojen siirtämiseen toiselle rekisterinpitäjälle, oikeus pyytää henkilötietojen rajoittamista, oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten ja oikeus peruttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn. Oikeuksien toteuttaminen: rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt lähetetään info@oulunkosmetologikoulu.fi -sähköpostiin. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle katsoessaan, että hänen henkilötietojaan on käsitelty lainvastaisesti. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Tietosuojaselosteemme kuvaa, miten ja miksi Oulun Kosmetologikoulu Ky kerää, käsittelee ja säilyttää asiakastietoja henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Rekisterin pitäjä

Oulun Kosmetologikoulu Ky
Y-tunnus: 0623934-6

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Kirkkokatu 10 A, 90100 OULU
info@oulunkosmetologikoulu.fi

REKISTERÖIDYT

Oulun Kosmetologikoulu Ky:n asiakkaat.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella (esim. koulutusesitteen tilaaminen, hakulomakkeen lähettäminen koulutukseen).

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS, TIETOLÄHTEET

Rekisteriä pidetään asiakassuhteen hoitamiseen, koulutuksestamme tiedottamiseen ja/tai kohdennettuun asiakasviestintään seuraavissa tarkoituksissa:

Kun tilaat koulutusesitteemme, palvelimelle ei jää mitään tietoja tilaajasta (Uploads-kansio on suojattu ulkopuolisilta). Tilaajan tiedot saapuvat sähköpostiin (info@oulunkosmetologikoulu.fi) ja sähköpostiosoitettasi säilytetään vain esitteen lähettämiseen tarvittavan ajan.

Kun lähetät hakulomakkeen, palvelimelle ei jää mitään tietoja hakijasta (Uploads-kansio on suojattu ulkopuolisilta). Hakijan tiedot saapuvat sähköpostiin (info@oulunkosmetologikoulu.fi) ja hakulomake talletetaan em. sähköpostin sisällä olevaan kansioon. Sähköpostiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan. Sähköpostiin ja sen sisältämiin tietoihin pääsee vain yrityksen työntekijä. Hakulomakettasi säilytetään vain tarvittavan ajan.

F
Call Now Button