Työssäoppiminen hoitolassa

Työpaikalla tapahtuva koulutus on keskeinen työelämälähtöinen oppimismenetelmä ja siihen perustuva ammatillinen osaaminen näkyy sujuvana toimintana, käytännön taitoina ja ongelmanratkaisukykynä eri työtilanteissa.

Ammatillisessa koulutuksessa työpaikalla tapahtuva oppiminen on mahdollisuus ja haaste, jolle asetetaan 1.1.2018 voimaan tulevan uuden lain mukaisesti suuria odotuksia. (Laki ammatillisesta koulutuksesta, L531/2017). Kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa opiskelijan opintopolkuun kuuluu enemmän oppimista työpaikoilla ja hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä työelämän tilanteissa.

Oppilaitoksessamme ammattitaidon harjoittelu tapahtuu omassa asiakashoitolassamme – näin varmistamme sen, että opiskelijoillamme on mahdollisimman hyvät edellytykset saada tarvitsemaansa ohjausta ja tukea koko opiskelunsa ajan. Kun opiskelija ja ohjaaja tekevät yhteistyötä ammattitaidon lisäämiseksi, tutkinnossa tarvittava osaaminen saavutetaan varmimmin.

Työssäoppiminen hoitolassa

Työpaikalla tapahtuva koulutus on keskeinen työelämälähtöinen oppimismenetelmä ja siihen perustuva ammatillinen osaaminen näkyy sujuvana toimintana, käytännön taitoina ja ongelmanratkaisukykynä eri työtilanteissa.

Ammatillisessa koulutuksessa työpaikalla tapahtuva oppiminen on mahdollisuus ja haaste, jolle asetetaan 1.1.2018 voimaan tulevan uuden lain mukaisesti suuria odotuksia. (Laki ammatillisesta koulutuksesta, L531/2017). Kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa opiskelijan opintopolkuun kuuluu enemmän oppimista työpaikoilla ja hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä työelämän tilanteissa.

Oppilaitoksessamme ammattitaidon harjoittelu tapahtuu omassa asiakashoitolassamme – näin varmistamme sen, että opiskelijoillamme on mahdollisimman hyvät edellytykset saada tarvitsemaansa ohjausta ja tukea koko opiskelunsa ajan. Kun opiskelija ja ohjaaja tekevät yhteistyötä ammattitaidon lisäämiseksi, tutkinnossa tarvittava osaaminen saavutetaan varmimmin.

F
Call Now Button